18 aastat alal püsimise võtmeks peame meie hästi koolitatud spetsialiste ja suurt kogemuste pagasit, mis on aidanud meil saada üheks linna parimaks salongiks.

18 aastat alal püsimise võtmeks peame meie hästi koolitatud spetsialiste ja suurt kogemuste pagasit, mis on aidanud meil saada üheks linna parimaks salongiks.

Anneli Paat Juhataja / juuksur
Ingrid Jõgeda Juuksur
Piret Sepp Juuksur
Helerin Asi Juuksur
Kerolin Kuusk Juuksur
Kätlin Nedo Juuksur
Riina Kasari Kosmeetik